Pompeje – Itálie | Co vidět a vstupné

Pompeje Itálie

Pompeje – informace, historie, zajímavosti a mapa

Dnešní ruiny Pompejí ukazují, jak se může velmi dobře prosperující město plného života během malého okamžiku změnit v naprostou skázu. Pompeje jsou tak symbolem pomíjivosti života. Pokud letíte do Neapole, tak si tuto turistickou památku učitě nenchte ujít, jelikož se můžete do Pompejí dostat vlakem nebo autem za 30-45 minut. 

 Pompeje - vytvořený odlitek postavy po tragické události

Historie Pompejí a důležité stavby

Pompeje jsou fascinujícím místem plným historie a kultury, a název samotného města odkazuje na starodávné slovo „pompe.“ Pompeje se nacházejí na návrší nad řekou Sarno a mají hlavně strategickou polohu u mořského přístavu. V 6.s.př.n.l ovládali Řekové a tak toto bylo toto město Pompeje důležitým námořním přístavem pro vojenské lodě a obchodování. Na návrší nad městem postavili řekové Apollónův chrám, což byl významný symbol řeckého vlivu. Tento chrám měl výhled na hlavní přístupy do města a byl důležitým centrem náboženských aktivit, které v tehdejší době měli velký význam.  Další významnou stavbou byl řecký chrám na jiho východním svahu, který byl zasvěcen Herkulovi.

ObdobíKlíčové historické události v Pompejích
6. st. př. n. l.Je zde založená Etruská svatyně zasvěcená bohům
4. st. př. n. l.Římské legie pod sebe získávají Pompeje se stávají oddanými spojenci Říma.
80 př. n. l.Město pompeje se začíná využívat jako místo odpočinku pro válečnné veterýny Říma
62 n. l.Zemětřesení otřásá okolím, ale i městem Pompeje a zanechává škody na stavbách
79 n. l.Vesuv má silné erupce a tím ničí celé Pompeje a okolní krajinu pod vrstvami sopečného popela a sutin,.
1592 n. l.Římský architekt Domenico Fontana objevuje ztracené město Pompeje

 

Pompeje Itálie


V roce 1997 byly Pompeje zařazeny mezi světové dědictví UNESCO. Toto místo ukrývá velkou historii o způsobu života tehdejšího římského života.

 

Pompeje a vstupenky🎫

Vstupenky od 14. října 2023CenaZlevněnáPlatnost
Starověké město Pompeje včetně předměstských vil : Villa of the Mysteries + Villa of Diomedes + Villa Regina v Boscoreale s Antiquarium.22€2€ (X)1 den
Pouze starověké město Pompeje. Předměstské vily nejsou zahrnuty.18€2€ (X)1 den
Pompeii+ Oplontis + Villa Arianna + Villa San Marco + Muzeum Libero D’Orsi.26€2€ (X) 3 dny
Cena vstupu do každé lokality: Boscoreale, Oplontis, Muzeum Libero D’Orsi.8€2€ (X)1 den

Zde si můžete zakoupit na oficiální stránce vstupenky. (X) Vstupné 2 eura pro občany EU ve věku od 18 do 25 let.

Historie Pompejí

Pompeje je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť světa, skrývá fascinující historii, která začíná mnohem dříve, než její zničení v roce 79 n. l. (datum je pořád předmětem dohad a nikdo pořádně něví, kdy přesně město postihla skáza).

V začátcích bylo město Pompeje ohraničeno jednoduchou zdí, která sloužila spíše jako oplocení pro pole a vinicel než jako obranná struktura. Některé z nalezených artefaktů, včetně fragmentů etruského nádobí, naznačují, že první Pompeje byly silně ovlivněny etruskou kulturou.
Pompeje mělo historii jako velmi dobré místo kultury a obchodu. První osídlení na místě, kde později vyrostly Pompeje sahá do 6. století př. n. l. První Pompejci se usadili na jihozápadním rohu plató, kde se město rozkládalo.

Pompeje Itálie

Archeologické nálezy ukazují, že se město brzy začalo rozšiřovat směrem na sever, pravděpodobně ještě před polovinou 6. století př. n. l. Od cca poloviny 5. století př. n. l. začali Samnité postupovat k pobřeží a zaujímat klíčová místa v okolí, včetně Pompejí. Pompeje se znovu staly významným městem někdy okolo poloviny 4. století př. n. l., kdy byly obklopeny novou městskou zdí. Od konce 3. století př. n. l. začaly Pompeje rychle prosperovat a v druhé polovině 2. století př. n. l. dosáhly téměř svého vrcholu. Podle nálezů bylo obyvatelstvo na tehdejší poměry velmi bohaté, protože byla v domech běžně tekoucí voda a někdy i lázně.

Město se postupně měnilo z malé osady na městské centrum s veškerým potřebným vybavením, včetně divadla, sportovišt a veřejných lázní
Pompeje, ve své době ukázkou bohatství a kulturního vlivu, skrývají v sobě příběhy mnoha civilizací a kultur. Od jejich etruských kořenů až samnitskou éru.

Život v Pompejích – obchod a bydlení v jednom domě

Pompeje - život obyvatel kresba
I takto mohl vypadat běžný život v Pompejích – obchody, kultura a noční život

Turisté, kteří procházejí ruinami Pompejí , jsou ohromeni množstvím obchodů, dílen a hospod, které lze snadno odlišit od vchodů do obydlí díky jejich širokým výkladům. Zvláště na hlavních cestách Pompejí jsou původní malé obchodní podniky, které se označuji latinským slovem tabernae. V antice slovo tabernae označovalo nejen hospody nebo bary, ale také řemeslné dílny, obchody nebo jednoduchá obydlí. Ukazuje se, že většina obyvatel Pompejí v těchto stavbách bydlelo, ale zároveň provozovali obchod.

Je tedy zřejmé, že tyto budovy nebyly výhradně obchodní zařízení, ale také sloužily k bydlení. Většinou místní obyvatelé dole v taberane provozovali obchod a nahoře nebo v zadní části měli své vlastní bydlení. Velká hustota těchto budov spojená s obchodem ukazují, jak moc bylo tehndejší obyvatelstvo vyspělé a bohaté na tehdejší poměry.

 


Nikdo přesně neví, kdy vznikla erupce. Obecně se uvádí, že ničivá erupce Vesuvu probíhala v roce 79 n.l.

 

Pompeje Itálie
V Pompejích byla běžná sportovní utkání a divadlo

Pompeje Itálie

 

Pompeje a zajímavosti 

✅ Italský architekt Giuseppe Fiorelli v roce 1863 přišel s nápadem vytvořit odlitky těl pohřbených v Pomejích, které můžete vidět na vlastní oči

✅ Domy v Pompejích byly většinou velké a vybavené vymoženostmi, jako jsou lázně, tekoucí voda, kvalitní kamenné a zdobené schody. Takové domy tak ukazují, jak vysoký standart původní obyvatelstvo mělo a jak dobře celé město prosperovalo

✅ Erupce posledně zabila v roce 1944 celkem 26 lidí, ale v dnešní době už je Vesuv velmi dobře monitorován

✅ Historici vedou spekluace, že je možné, že původní obyvatelé Pompejí pořádně nevěděli, že mají vedle tak silnou sopku a brali ji jako další horu

✅ V určitém období ve městě Pompeje Římané trávili dovolenou a dokonce je možné, že zde měl sám Císař Nero postavený dům

✅ V jednom z domů v Pompejích byla objevena skrýš obsahující 298 stříbrnýcha několik zlatých mincí, což naznačuje prosperitu domácností v Pompejích

 

Časté dotazy při cestování do Pompejí:

Jak se dostat z Neapole do Pompejí?

Do Pompejí se snado dostanete autem a to do 30 minut a cesta je kolem 30 km. Můžete také využít přímestský vlak, kde cesta trvá cca 40 minut. Vlaky jezdí každou chvíli a stojí jen pár euro, takže je to ideální výlet, pokud letíte do Neapole na eurovíkend.

Mohou turisté navštívit Pompeje?

Ano, Pompeje jsou otevřeny pro turisty a ceník se dozvíte na začátku článku.

Jak dlouho trvalo vykopávání Pompejí?

Vykopávání Pompejí začalo v 18. století a trvá dodnes. První systematické vykopávky prováděl archeolog Carlo Bonucci v roce 1748.

Jaký byl hlavní důvod zániku Pompejí?

Pompeje byly zničeny výbuchem sopky Vesuv v roce 79 n. l., což vedlo k pokrytí města sopečným popelem a lávou. Zajímavostí je, že rok 79 n.l. nemusí být úplně přesní a nikdo přesně nezný přesné datum erupce.

Jaké artefakty byly nalezeny v Pompejích?

V Pompejích byly nalezeny různé artefakty včetně soch šperků a dokonce i tělesných pozůstatků obyvatel, jak může vidět na fotografiích.

Kdy byly Pompeje znovuobjeveny?

Pompeje byly znovuobjeveny v 16. století, ale hlavní vykopávky začaly až v 18. století.

 

Pompeje mapa 🗺️