Koloseum Řím | informace, vstupné, zajímavosti

koloseum-rim-italie

Koloseum Řím – nezapomenutelný kus historie

Vnitřek rozlehlého Kolosea je dusný a horký, hlasitý jásot a skandování davu na tribunách doprovází pach potu a krve, který se line z arény, kde gladiátoři vedou boj na život a na smrt. Svědkem těchto scén bylo římské Koloseum, před dvěma tisíci lety. Od dob, kdy se zde konaly gladiátorské zápasy, uplynulo mnoho století, a současný vzhled Kolosea nám poskytuje jen slabý odvar jeho původní slávy. Sedadla, na kterých kdysi seděli nelítostní císaři, politici a obyčejní občané Říma, jsou nyní prázdná.

Přes svůj zchátralý stav Koloseum zachovalo svou schopnost fascinovat téměř každého příchozího turistu. Koloseum bylo vždy symbolem mocné římské říše, která po staletí dominovala velké části Evropy, Blízkého východu a dokonce i Severní Afriky – největší říše, jakou kdy svět poznal. Je to ikona, kterou určitě nepřehlédnete při návštěvě Říma a nejlepší na tom je, že se můžete touto stavbou kochat za 1:50h letecky z Prahy přímým letem.

koloseum řím

Koloseum a jeho historie

Podle dnešních měřítek nebyla výstavba Kolosea rychlým procesem, ale při ohledu na tehdejší poměry a obrovský rozsah projektu, byla stavba poměrně rychlá. Koloseum bylo v zásadě dokončeno během deseti let. Přesný rok zahájení stavby není jistý, ale odhaduje se, že se to stalo mezi lety 70 a 72. Slavnostní otevření stadionu proběhlo v roce 80, takže fáze výstavby trvala do 10 let. Identita architektů a stavitelů Kolosea zůstává dosud neznámá. V té době byli architekti a stavitelé obvykle považováni za normální řemeslníky, nikoli za vysoce kvalifikované architekty, jako můžeme vidět při stavbách dnes.

Dle historiků byl tehdy architekt často pouze anonymním zaměstnancem, přesto byli tvůrci Kolosea jak můžeme vidět velmi talentovaní. Navrhli praktický a jednoduchý design. Plány počítaly s oválným stadionem o celkové délce 660 římských stop a šířce 540 římských stop. Mnoho prvků designu Kolosea lze vidět ve stavbě starších struktur i v dalších částech Říma, takže je pravděpodobné, že architekti Kolosea používali metody a techniky, které byly dobře zavedené v době stavby.

Interiér stadionu se skládal ze tří základních částí:

  • sedací část (tribuny)
  • podium (císařská terasa)
  • hlavní aréna, kde se odehrávaly krvavé hry

koloseum římské

Okolí Kolosea – více, než jen aréna

Koloseum mělo kolem sebe také několik budov. Byl zde sklad zbraní pro gladiátorské hry, vybavení a ošetřovna. Dále zde byly také školy pro výuku specifických stylů souboje – Ludus Matutinus byl místem navrženým speciálně na trénink pro boj se zvířaty.

itálie koloseum

Krutá historie Kolosea

Slavnostní otevření Kolosea v roce 80, pod vedením císaře Tita, začala krutou historii tohoto místa. V průběhu stodenních slavností bylo údajně zabito několik tisíc lidí a zvířat, přičemž jen za jeden den mělo dojít k smrti až 5000 z nich. Tyto krvavé hry se staly vzorem pro následující oslavy a velké události. Významným příkladem této krutosti je oslava císaře Trajana v roce 107, kde během 123 dní údajně zahynulo 11000 zvířat a 10000 gladiátorů.

I když jsou tyto čísla pravděpodobně docela přehnaná, není pochyb o tom, že události v Koloseu představovaly vrchol extrémního násilí. Hisorické dokumenty z roku 240 popisují festival, na kterém bylo zabito přes 2000 gladiátorů a množství zvířat včetně slonů, žiraf a tygrů.

V roce 325 n. l. se císař Konstantin I. pokusil ukončit brutální a krvavé gladiátorské hry. Jako křesťan považoval Konstantin tyto hry za nemorální a byl odhodlán je zastavit. Poslední zaznamenaný gladiátorský zápas se konal v roce 404.


Gladiátorské hry byly ve skutečnosti velmi kruté, ale odráželi tehdejší základy ideálů římské kultury, jako je vznešenost, síla, loajalita, ctnost a čest.

 

Koloseum a vstupenky🎫

Zde si můžete oficiálně zakoupit vstupenky do Kolosea předem.

Příklad cen vstupenek:

Vstupenky:Cena
Colosseum, Římské fórum a Palatin – základní€16
Více míst (Koloseum, Domus Aurea, Palatin a další)€22
Domus Aurea€18

Koloseum je jednou z nejnavštěvovanějších památkových atrakcí na světě, která přitahuje ročně přibližně 6 milionů návštěvníků. Jeho popularita je natolik velká, že se u vstupu tvoří dlouhé fronty od rána do večera. Přístup do nedávno otevřeného hypogea a nejvyššího patra stadionu je možný pouze s průvodcem.

římské koloseum uvnitř

Římské koloseum a zajímavosti 

✅ 2. světová válka 

Během druhé světové války bylo Koloseum použito jako bombový úkryt a také jako sklad zbraní.

✅ Sluneční ochrana při gladiátorských zápasech 

Pro ochranu diváků před ostrým sluncem a teplem starověkého Říma sloužila markýza napínatelná nad horní částí sedadel, aby vytvářela dostatečný stín.

✅ Vstup a jídlo zdarma

V dávné historii za slávy Kolosea byl vstup pro byvatele starověkého Říma zdarna a dokonce během brutálních soubojů gladiátorů dostávali jídlo zdarma. Toto gesto bylo považováno za strategický krok císařů k získání popularitu mezi občany celé římské říše.

✅Námořní bitvy v Koloseu

V Koloseu starověkého Říma se konaly i inscenované námořní bitvy, což bylo pro běžné obyvatele Říma, kteří jinak neměli možnost vidět skutečné námořní boje, velmi atraktivní. Aby byla podívaná co nejautentičtější, bylo možné areál Kolosea zaplavit vodou a použít repliky lodí a zbraní. Tato unikátní představení přinášela občanům Říma vzrušující a realistickou simulaci námořních střetů.


Série velkých zemětřesení v letech 847 a 1349 způsobila to, že se vnější zeď na jižní straně Kolosea zcela zřítila.

 

Římské Koloseum mapa 🗺️